TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ GIỚI XÂY DỰNG
Hoạt động
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ NĂM 2015

 Năm 2015

Tên đề tài

Thời gian
thực hiện

Thành viên

Cấp đề tài

Sản phẩm đề tài

Nghiên cứu xây dựng chương trình, viết giáo trình về ATLĐ, VSLĐ cho các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động trong ngành xây dựng

02/2015 - 12/2015

ThS. Phùng Văn Điển

ThS. Nguyễn Thanh Bình

ThS. Trần Đình Tuấn

ThS. Vũ Đình Sơn

Ks. Nguyễn Thành Chương

Ks. Nguyễn Thành Long

 

Bộ Xây dựng

Giáo trình về ATLĐ, VSLĐ cho các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động trong ngành xây dựng

Hợp đồng KHCN Nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình Robot hàn ba bậc tự do phục vụ đào tạo nghề hàn

02/2015 - 12/2015

ThS. Vũ Đức thuyến

CN. Nguyễn Việt Hà

CN. Nguyễn Anh Đức

Ks. Vũ Văn Đức

CN. Nguyễn văn Lịch

Bộ Xây dựng

Mô hình Robot hàn ba bậc tự do phục vụ đào tạo nghề hàn

Xây dựng chương trình dạy nghề và bộ đề thi tốt nghiệp nghề Chế tạo thiết bị cơ khí

9/2016 - 12/2016

ThS. Phùng Văn Điển

Ks. Nguyễn Đông Phong

Ths.Nguyễn Văn Hoạt

ThS. Hà Văn Long

CN.Nguyễn Việt Hà

Tổng cục Dạy nghề

Chương trình dạy nghề và bộ đề thi tốt nghiệp nghề Chế tạo thiết bị cơ khí

Điều tra, khảo sát thực trạng đào tạo nghề cơ giới tại các trường dạy nghề thuộc ngành Xây dựng

2015 - 2016

 

ThS. Nguyễn Thanh Bình

ThS. Phùng Văn Điển

ThS. Vũ Đức Thuyến

Ks. Hà Văn Long

Ks. Nguyễn Đông Phong

Ks. Nguyễn Thành Long

Bộ Xây dựng

Thực trạng đào tạo nghề cơ giới tại các trường dạy nghề thuộc ngành Xây dựng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây