TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ GIỚI XÂY DỰNG
Hoạt động
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ NĂM 2011 - 2012

Năm 2011 

Tên đề tài

Thời gian
thực hiện

Thành viên

Cấp đề tài

Sản phẩm đề tài

Nghiên cứu biên soạn Giáo trình Gầm thiết bị cần trục

4/2011 - 12/2011

ThS.Phùng Văn Điển

ThS. Hà Văn Long

Ks. Nguyễn Đông Phong

Ks. Vũ Xuân Thăng

CN. Trần Đình Hải

Bộ Xây dựng

Giáo trình Gầm thiết bị cần trục

 

 Năm 2012

Tên đề tài

Thời gian
 thực hiện

Thành viên

Cấp đề tài

Sản phẩm đề tài

Nghiên cứu biên soạn Giáo trình gầm và thiết bị Máy xúc

4/2012 - 10/2013

Ks. Nguyễn Đông Phong

ThS. Nguyễn Văn Hoạt

Ks. Trần Văn Tuấn

Ks. Vũ Xuân Thăng

CN. Nguyễn Văn Thành

Bộ Xây dựng

Giáo trình gầm và thiết bị Máy xúc

Nghiên cứu biên soạn Giáo trình gầm thiết bị máy nâng hàng

4/2012 - 12/2012

Ks. Vũ Đình Sơn

ThS. Nguyễn Thanh Bình

CN. Hoàng Quang Tuệ

Ks. Đinh Văn Hiếu

Bộ Xây dựng

Giáo trình gầm thiết bị máy nâng hàng

Nghiên cứu biên soạn Giáo trình mô đun sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống truyền động

4/2012 - 12/2012

Ks. Hà Văn Long

Ks. Lương Văn Đoạt

Ks. Bùi Văn Phong

Ks. Trần Hữu Cẩn

Bộ Xây dựng

Giáo trình mô đun sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống truyền động

Nghiên cứu biên soạn Giáo trình mô đun PLC cơ bản

4/2012 - 10/2013

Ks. Giang Hồng Nguyên

Ks. Nguyễn Xuân Phước

CN. Lê Thị Hoa

Bộ Xây dựng

Giáo trình mô đun PLC cơ bản

Nghiên cứu biên soạn Giáo trình mô đun PLC nâng cao

4/2012 - 10/2013

 Ks. Nguyễn Thành Chương

 Ks. Ngô Văn Khuyến

 Ks. Nguyễn Thị Dung

Bộ Xây dựng

Giáo trình mô đun PLC nâng cao

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây