TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ GIỚI XÂY DỰNG
Tin Tức
Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
85

Thông tư này quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng (sau đây gọi tắt là TCTCKĐCL) cơ sở giáo dục nghề nghiệp và quy định TCTCKĐCL chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng. 
 
thuc hanh nghe
Ảnh internet
 
Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng, doanh nghiệp có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và các đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư này.

Tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng

Theo Thông tư này, có hai hệ thống TCTCKĐCL, đó là:

Tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp được áp dụng đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp gồm: trường cao đẳng, trường trung cấp và trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Theo đó, TCTCKĐCL trung tâm giáo dục nghề nghiệp gồm 8 tiêu chí (1- Mục tiêu, sứ mạng, tổ chức và quản lý; 2- Hoạt động đào tạo; 3- Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động; 4- Chương trình, giáo trình; 5- Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo; 6- Quản lý tài chính; 7- Dịch vụ người học; 8- Giám sát, đánh giá chất lượng) và 50 tiêu chuẩn đánh giá; TCTCKĐCL trường cao đẳng, trường trung cấp gồm 9 tiêu chí và 100 tiêu chuẩn đánh giá trong đó bổ sung thêm 1 tiêu chí về Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế, và nội dung tiêu chí về thư viện.

Tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo được áp dụng đối với chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng. Theo đó, TCTCKĐCL chương trình đào tạo trình độ sơ cấp gồm 7 tiêu chí (1 - Mục tiêu và tài chính; 2 - Hoạt động đào tạo; 3 - Nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên; 4 - Chương trình, giáo trình; 5 - Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo; 6 - Dịch vụ cho người học; 7 - Giám sát, đánh giá chất lượng) và 25 tiêu chuẩn đánh giá; TCTCKĐCL chương trình đạo tạo trình độ trung cấp và cao đẳng gồm 7 tiêu chí và 100 tiêu chuẩn, trong đó bổ sung thêm nội dung tiêu chí về thư viện.

Tổ chức thực hiện

Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định tại Thông tư này. Sở Lao động-Thương binh vã Xã hội giúp UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định tại Thông tư này đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở khác có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại địa phương. Tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất việc thực hiện các quy định tại Thông tư này của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở khác có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Cơ quan quản lý trực tiếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở khác có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp tạo điều kiện thuận lợi để cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở khác có đăng ký hoạt động nghề nghiệp phấn đấu đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
Nguồn tcdn.gov.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây