TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ GIỚI XÂY DỰNG
Tuyển sinh
Nghề Công nghệ ôtô
219

Danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề Công nghệ ôtô:

Mã MH,

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng

số

Trong đó

thuyết

Thực hành

Kiểm tra

I

Các môn học chung

450

220

200

30

MH 01

Chính trị

90

60

24

6

MH 02

Pháp luật

30

21

7

2

MH 03

Giáo dục thể chất

60

4

52

4

MH 04

Giáo dục quốc phòng - An ninh

75

58

13

4

MH 05

Tin học

75

17

54

4

MH 06

Ngoại ngữ (Anh văn)

120

60

50

10

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề

3.350

956

2.211

137

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

615

367

211

37

MH 07

Điện kỹ thuật

45

42

0

3

MH 08

Điện tử cơ bản

45

42

0

3

MH 09

Cơ ứng dụng

60

56

0

4

MH 10

Vật liệu học

45

30

12

3

MH 11

Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật

45

30

12

3

MH 12

Vẽ kỹ thuật

45

30

12

3

MH 13

Công nghệ khí nén - thuỷ lực ứng dụng

45

42

0

3

MH 14

Nhiệt kỹ thuật

45

42

0

3

MH 15

An toàn lao động

30

25

3

2

MH 16

Tổ chức quản lý sản xuất

30

28

0

2

MĐ 17

Thực hành AUTOCAD

45

0

43

2

MĐ 18

Thực hành Nguội cơ bản

90

0

86

4

MĐ 19

Thực hành Hàn cơ bản

45

0

43

2

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

2.685

585

2.000

100

MĐ 20

Kỹ thuật chung về ô tô và công nghệ sửa chữa

75

30

41

4

MĐ 21

Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền và bộ phận cố định của động cơ 2

150

30

114

6

MĐ 22

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phân phối khí

90

15

71

4

MĐ 23

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống bôi trơn và hệ thống làm mát

105

30

71

4

MĐ 24

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ xăng dùng bộ chế hòa khí

105

30

71

4

MĐ 25

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ diesel

105

30

71

4

MĐ 26

Bảo dưỡng và sửa chữa trang bị điện ô tô 2

150

30

114

6

MĐ 27

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống truyền lực

150

30

114

6

MĐ 28

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống di chuyển

90

15

71

4

MĐ 29

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống lái

60

15

43

2

MĐ 30

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phanh

105

30

71

4

MĐ 31

Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô

190

30

152

8

MĐ 32

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phun xăng điện tử

105

30

71

4

MĐ 33

Thực tập tại cơ sở sản xuất 2

335

15

312

8

MĐ 34

Nâng cao hiệu quả công việc sửa chữa ô tô

60

30

28

2

MĐ 35

Kỹ thuật kiểm định ô tô

60

30

28

2

MĐ 36

Thực hành mạch điện cơ bản

90

15

71

4

MĐ 37

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điều khiển bằng khí nén

90

15

71

4

MĐ 38

Kỹ thuật lái ô tô

90

15

71

4

MĐ 39

Công nghệ phục hồi chi tiết trong sửa chữa ô tô

120

30

86

4

MĐ 40

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phanh ABS

120

30

86

4

MĐ 41

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trên ô tô

120

30

86

4

MĐ 42

Bảo dưỡng và sửa chữa hộp số tự động ô tô

120

30

86

4

 

Tổng cộng

3.750

1.172

2.411

167

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây