TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ GIỚI XÂY DỰNG
Tuyển sinh
Nghề Điện công nghiệp
349

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 36.

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề.

Danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề Điện công nghiệp:

MH,

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng

số

Trong đó

Lý thuyết

Thực

hành

Kiểm

tra

I

Các môn học chung

450

220

200

30

MH 01

Chính trị

90

60

24

6

MH 02

Pháp luật

30

21

7

2

MH 03

Giáo dục thể chất

60

4

52

4

MH 04

Giáo dục quốc phòng - An ninh

75

58

13

4

MH 05

Tin học

75

17

54

4

MH 06

Ngoại ngữ (Anh văn)

120

60

50

10

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

3.300

943

2.167

190

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

445

178

242

25

MH 07

An toàn điện

30

18

11

1

MH 08

Mạch điện

90

45

39

6

MH 09

Vẽ kỹ thuật

30

15

13

2

MĐ 10

Vẽ điện

30

10

18

2

MH 11

Vật liệu điện

30

15

13

2

MĐ 12

Khí cụ điện

45

20

22

3

MĐ 13

Điện tử cơ bản

150

45

98

7

MĐ 14

Kỹ thuật nguội

40

10

28

2

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

2.855

765

1.925

165

MĐ 15

Điều khiển điện khi nén

120

45

70

5

MĐ 16

Đo lường điện

90

30

54

6

MĐ 17

Máy điện 1

240

45

186

9

MH 18

Máy điện 2

60

15

42

3

MĐ 19

Cung cấp điện

90

60

26

4

MH 20

Trang bị điện 1

270

45

210

15

MH 21

Trang bị điện 2

60

15

40

5

MĐ 22

Kỹ thuật xung - số

90

45

42

3

MĐ 23

Tổ chức sản xuất

30

20

8

2

MĐ 24

Kỹ thuật cảm biến

60

45

12

3

MĐ 25

PLC cơ bản

150

45

95

10

MĐ 26

Truyền động điện

150

60

82

8

MĐ 27

Điện tử công suất

105

45

56

4

MĐ28

PLC nâng cao

120

30

83

7

MĐ 29

Thực tập tốt nghiệp

440

0

397

43

MĐ 30

Kỹ thuật lắp đặt điện

150

30

112

8

MĐ 31

Chuyên đề Điều khiển lập trình cỡ nhỏ

90

30

55

5

MĐ 32

Điện tử ứng dụng

90

30

55

5

MĐ 33

Kỹ thuật lạnh

120

45

69

6

MĐ 34

Thiết bị điện gia dụng

120

45

70

5

MĐ 35

Quấn dây máy điện nâng cao

90

10

77

3

MĐ 36

Bảo vệ rơle

120

30

84

6

 

                Tổng cộng

3.750

1.163

2.367

220

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây