TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ GIỚI XÂY DỰNG
Tuyển sinh
Nghề Hàn
400

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 37.

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề.

Danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề Hàn:

Mã môn học, mô đun

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

I

Các môn học chung

450

220

200

30

MH 01

Chính trị

90

60

24

6

MH 02

Pháp luật

30

21

7

2

MH 03

Giáo dục thể chất

60

4

52

4

MH 04

Giáo dục quốc phòng - An ninh

75

58

13

4

MH 05

Tin học

75

17

54

4

MH 06

Ngoại ngữ (Anh văn)

120

60

50

10

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề

3.300

969

2.099

232

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

315

159

111

45

MH 07

Vẽ kỹ thuật cơ khí

90

30

50

10

MH 08

Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật

45

24

14

7

MH 09

Vật liệu cơ khí

45

25

13

7

MH 10

Cơ kỹ thuật

60

40

12

8

MH 11

Kỹ thuật điện – Điện tử công nghiệp

45

27

11

7

MH 12

Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

30

13

11

6

II.2

Các môn học mô đun chuyên môn nghề

2.985

810

1.988

187

MĐ 13

Chế tạo phôi hàn  

150

40

101

9

MĐ 14

Gá lắp kết cấu hàn

60

15

37

8

MĐ 15

Hàn hồ quang tay cơ bản

240

64

162

14

MĐ 16

Hàn hồ quang tay nâng cao

180

8

164

8

MĐ 17

Hàn MIG/MAG cơ bản

90

24

58

8

MĐ 18

Hàn MIG/MAG nâng cao

90

8

76

6

MĐ 19

Hàn TIG cơ bản

90

24

58

8

MH 20

Quy trình hàn

75

30

41

4

MĐ 21

Kiểm tra và đánh giá chất lượng mối hàn theo tiêu chuẩn quốc tế

90

77

7

6

MĐ 22

Thực tập sản xuất

270

16

241

13

MĐ 23

Hàn TIG nâng cao

90

4

78

8

MĐ 24

Hàn ống công nghệ cao

165

3

155

7

MĐ 25

Hàn tiếp xúc (hàn điện trở)  

60

10

43

7

MĐ 26

Hàn tự động dưới lớp thuốc  

60

22

31

7

MH 27

Tổ chức quản lý sản xuất  

45

20

22

3

MĐ 28

Tính toán kết cấu hàn  

60

48

4

8

MH 29

Anh văn chuyên ngành

90

40

46

4

MĐ 30

Thực tập tốt nghiệp  

180

73

98

9

MĐ 31

Hàn kim loại và hợp kim màu

120

20

94

6

MĐ 32

Hàn khí

240

40

192

8

MĐ 33

Hệ thống quản lý chất lượng ISO

30

20

6

4

MĐ 34

Robot hàn

120

60

52

8

MĐ 35

Hàn hồ quang tay - thép ống hợp kim. (Xử lý nhiệt trước, trong và sau khi hàn)

180

40

128

12

MH 36

Nâng cao hiệu quả công việc

120

80

36

4

MĐ 37

Hàn hồ quang dây lõi thuốc (FCAW) cơ bản

90

24

58

8

 

Tổng cộng

3.750

1.189

2.299

262

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây